Seminarium Career Guidance and Lifelong Learning w Helsinkach

W dniach 28-29 czerwca 2017 r., w Helsinkach (Finlandia), z inicjatywy Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans, w ramach Programu „PES to PES Mutual Learning Events” odbyło się seminarium dotyczące poradnictwa karierowego i uczenia się przez całe życie (Career Guidance and Lifelong Learning).

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page