Seminarium Cross Border 2016

W dniach 1-2 czerwca 2016 r. w Poczdamie (Niemcy) miało miejsce 11. seminarium Cross Border. Dwudniowe spotkanie praktyków i teoretyków w zakresie poradnictwa zawodowego zostało zorganizowane przez zespół Euroguidance z Niemiec. W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier, a także eksperci i goście z Belgii, Finlandii, Szwecji i USA.

Czytaj dalej...  

Seminarium Cross Border 2015

W dniach 9-10 czerwca 2015 r. w Retz, Austria, odbyła się 10. jubileuszowa edycja seminarium Cross Border. W dwudniowym spotkaniu organizowanym wspólnie przez zespoły Euroguidance z Austrii, Czech i Słowenii, wzięli udział przedstawiciele Chorwacji, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowenii, Węgier oraz zaproszeni goście z Cypru, Szwecji i Turcji.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page