Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to realizowane co roku wydarzenie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, wyboru zawodu, podjęcia pracy i planowania kariery.

Czytaj dalej...  

Doniesienie z międzynarodowego Seminarium Cross Border

Dr Aneta Słowik
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

DONIESIENIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM CROSS BORDER
pt. Career Management Skills (Zarządzanie Umiejętnościami Planowania Kariery) zorganizowanego przez Euroguidance Network (Sieć Euroguidance)

W dniach 22-23 maja 2012 r., w Bled (Słowenia), odbyła się kolejna edycja Seminarium Cross Border w ramach Sieci Euroguidance. Tegoroczny temat seminarium poświęcony był potrzebie refleksyjnego konstruowania i efektywnego (wy)korzystania umiejętności zarządzania karierą, które nabierają szczególnego znaczenia w świecie globalnego społeczeństwa ryzyka (U. Beck) i stale poszerzanej mobilności nie tylko Europejczyków, ale również obywateli innych kontynentów.

Czytaj dalej...  

Ogólnopolski Tydzień Kariery 5-11 października 2009 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej poświęcona promowaniu poradnictwa zawodowego i wspieraniu działań na rzecz rozwoju kariery. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page