Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to realizowane co roku wydarzenie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, wyboru zawodu, podjęcia pracy i planowania kariery.

Czytaj dalej...  

Szkolenie dla multiplikatorów Programu "Szukam Pracy"

W dniach 8-12.05.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, odbyło się szkolenie z zakresu programu szkolenia „Szukam Pracy” skierowane do doradców zawodowych z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”, w programie Erasmus+.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page