Wizyta studyjna w Niemczech i Szwajcarii

W dniach 2-9 października 2011 r. miała miejsce wizyta studyjna w Niemczech i Szwajcarii, w której wzięli udział specjaliści z Polski, związani z poradnictwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Wizyta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W wizycie tej, na zaproszenie organizatorów, uczestniczyło dwoje przedstawicieli Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a ich udział w tym przedsięwzięciu odbył się w ramach projektu "Eurodoradztwo Polska" (Euroguidance Poland) w programie Uczenie się przez Całe Życie.

Czytaj dalej...  

Wizyta studyjna w Ankarze

W dniach 18-19 czerwca 2009 r. w Ankarze (Turcja) miała miejsce wizyta studyjna, zorganizowana przez zespół Euroguidance Turcja, w której udział wzięli przedstawiciele Euroguidance z Polski. Celem wizyty było poznanie systemu poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i zatrudnienia w Turcji oraz wymiana doświadczeń i informacji na temat narzędzi i metod pomiaru usług poradnictwa zawodowego realizowanego w obu krajach.
Program spotkania obejmował wizytę w czterech instytucjach. W ich trakcie, uczestnicy prezentowali informacje oraz prowadzili dyskusje na temat poradnictwa zawodowego realizowanego w poszczególnych instytucjach.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page