Wizyta studyjna w Niemczech i Szwajcarii

W dniach 2-9 października 2011 r. miała miejsce wizyta studyjna w Niemczech i Szwajcarii, w której wzięli udział specjaliści z Polski, związani z poradnictwem zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Wizyta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W wizycie tej, na zaproszenie organizatorów, uczestniczyło dwoje przedstawicieli Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a ich udział w tym przedsięwzięciu odbył się w ramach projektu "Eurodoradztwo Polska" (Euroguidance Poland) w programie Uczenie się przez Całe Życie.

Czytaj dalej...  

Wizyta studyjna w Niemczech

W dniach 21-23 września 2011 r. w Berlinie miała miejsce wizyta studyjna zorganizowana przez zespół Euroguidance Niemcy, w której wzięli udział przedstawiciele sieci Euroguidance z Francji, Irlandii, Litwy, Węgier i Polski.

Czytaj dalej...  

Ogólnopolski Tydzień Kariery 5-11 października 2009 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej poświęcona promowaniu poradnictwa zawodowego i wspieraniu działań na rzecz rozwoju kariery. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page