Wizyta studyjna w Helsinkach

W listopadzie 2009 r., w Helsinkach (Finlandia), w ramach projektu Euroguidance, odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Zespół Euroguidance w Finlandii, w której uczestniczyło dwóch przedstawicieli Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego z Departamentu Rynku Pracy oraz przedstawiciele Sieci Euroguidance z Austrii, Rumunii oraz Malty.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page