Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to realizowane co roku wydarzenie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego, wspierania edukacji, wyboru zawodu, podjęcia pracy i planowania kariery.

Czytaj dalej...  

Seminarium Cross Border 2016

W dniach 1-2 czerwca 2016 r. w Poczdamie (Niemcy) miało miejsce 11. seminarium Cross Border. Dwudniowe spotkanie praktyków i teoretyków w zakresie poradnictwa zawodowego zostało zorganizowane przez zespół Euroguidance z Niemiec. W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier, a także eksperci i goście z Belgii, Finlandii, Szwecji i USA.

Czytaj dalej...  

IV edycja OTK

W tym roku odbyła się już IV edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i podobnie jak w latach ubiegłych Minister Pracy i Polityki Społecznej objął swym patronatem to przedsięwzięcie. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zwanego potocznie OTK, odbywała się w dniach 15–21 października pod hasłem: "Praca: zawód czy kompetencje?".

Czytaj dalej...  

Doniesienie z międzynarodowego Seminarium Cross Border

Dr Aneta Słowik
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Zakład Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław

DONIESIENIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM CROSS BORDER
pt. Career Management Skills (Zarządzanie Umiejętnościami Planowania Kariery) zorganizowanego przez Euroguidance Network (Sieć Euroguidance)

W dniach 22-23 maja 2012 r., w Bled (Słowenia), odbyła się kolejna edycja Seminarium Cross Border w ramach Sieci Euroguidance. Tegoroczny temat seminarium poświęcony był potrzebie refleksyjnego konstruowania i efektywnego (wy)korzystania umiejętności zarządzania karierą, które nabierają szczególnego znaczenia w świecie globalnego społeczeństwa ryzyka (U. Beck) i stale poszerzanej mobilności nie tylko Europejczyków, ale również obywateli innych kontynentów.

Czytaj dalej...  

Wizyta studyjna w Niemczech

W dniach 21-23 września 2011 r. w Berlinie miała miejsce wizyta studyjna zorganizowana przez zespół Euroguidance Niemcy, w której wzięli udział przedstawiciele sieci Euroguidance z Francji, Irlandii, Litwy, Węgier i Polski.

Czytaj dalej...  

Wizyta studyjna w Helsinkach

W listopadzie 2009 r., w Helsinkach (Finlandia), w ramach projektu Euroguidance, odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Zespół Euroguidance w Finlandii, w której uczestniczyło dwóch przedstawicieli Wydziału Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego z Departamentu Rynku Pracy oraz przedstawiciele Sieci Euroguidance z Austrii, Rumunii oraz Malty.

Czytaj dalej...  

Wizyta studyjna w Ankarze

W dniach 18-19 czerwca 2009 r. w Ankarze (Turcja) miała miejsce wizyta studyjna, zorganizowana przez zespół Euroguidance Turcja, w której udział wzięli przedstawiciele Euroguidance z Polski. Celem wizyty było poznanie systemu poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i zatrudnienia w Turcji oraz wymiana doświadczeń i informacji na temat narzędzi i metod pomiaru usług poradnictwa zawodowego realizowanego w obu krajach.
Program spotkania obejmował wizytę w czterech instytucjach. W ich trakcie, uczestnicy prezentowali informacje oraz prowadzili dyskusje na temat poradnictwa zawodowego realizowanego w poszczególnych instytucjach.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page