Szkolenie dla multiplikatorów Programu "Szukam Pracy"

W dniach 8-12.05.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, odbyło się szkolenie z zakresu programu szkolenia „Szukam Pracy” skierowane do doradców zawodowych z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”, w programie Erasmus+.

Czytaj dalej...  

Wizyta studyjna w Niemczech

W dniach 21-23 września 2011 r. w Berlinie miała miejsce wizyta studyjna zorganizowana przez zespół Euroguidance Niemcy, w której wzięli udział przedstawiciele sieci Euroguidance z Francji, Irlandii, Litwy, Węgier i Polski.

Czytaj dalej...  

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page