Poradnictwo na odległość


Celem projektu było przygotowanie założeń metodycznych dotyczących poradnictwa na odległość w oparciu o analizę porównawczą stanu istniejącego w tym zakresie w krajach partnerskich oraz analizę istotnych teorii dotyczących wyboru zawodu i podejmowania decyzji.

Realizacji tego celu posłużyły następujące zadania:

  • identyfikacja nowoczesnych metod poradnictwa zawodowego stosowanych w krajach partnerów projektu,
  • opracowanie zasad i warunków pracy z wykorzystaniem metody poradnictwa na odległość,
  • opracowanie programu szkolenia dla multiplikatorów/trenerów metody,
  • przeszkolenie trenerów,
  • opracowanie programu szkolenia dla doradców zawodowych,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych, w tym podręcznika dla doradców zawodowych,
  • przeszkolenie doradców zawodowych.

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page