Europejski Doradca Zawodowy


Zintegrowane sieci upowszechniania narzędzi, ścieżek szkoleniowych i metodologii (Ergo-in-Net)

Celem projektu było wspieranie europejskiego poradnictwa zawodowego poprzez jak najszersze upowszechnianie metodologii, materiałów i narzędzi, ścieżek szkoleniowych oraz źródeł informacji, które mogą zostać wykorzystane przez doradców zawodowych udzielających informacji osobom zainteresowanym nauką i podjęciem zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Stało się to możliwe dzięki zdefiniowaniu dynamicznego systemu zintegrowanych sieci, których zadaniem było rozpowszechnianie narzędzi i metodologii.

Na zakończenie projektu zebrane doświadczenia zostały opracowane w formie podręcznika-vademecum zawierającego kompetencje i aktywności doradcy zawodowego i działania, które może on podjąć na rzecz klientów zainteresowanych mobilnością zawodową i edukacyjną.


CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page