Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe


Realizację projektu "Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe" rozpoczęto w Krajowym Urzędzie Pracy, a następnie, po likwidacji KUP, został on przejęty przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Za realizację projektu odpowiadał Departament Rynku Pracy. Głównym celem projektu był rozwój i doskonalenie systemu kształcenia doradców zawodowych i ujednolicenie w skali międzynarodowej niektórych form kształcenia poprzez opracowanie programu podyplomowego kształcenia w zakresie poradnictwa o wymiarze europejskim (eurodoradztwa).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • analiza i ustalenie wymagań kwalifikacyjnych, jakie stawia się doradcom zawodowym świadczącym usługi w zakresie eurodoradztwa,
  • określenie profilu zawodowego eurodoradcy z uwzględnieniem różnic kulturowych w poszczególnych krajach,
  • opracowanie programu podyplomowego kształcenia doradców zawodowych w zakresie eurodoradztwa wraz z materiałami dla wykładowców,
  • opracowanie materiałów dla słuchaczy,
  • promocja kształcenia eurodoradców m.in. na stronie www, w publikacjach a także w ramach końcowego seminarium skupiającego specjalistów teorii i praktyki poradnictwa zawodowego.

Trwa promocja programu kształcenia eurodoradców wśród szkół wyższych oraz w środowisku doradców zawodowych. Wyniki projektu docelowo prowadzić będą do wzrostu mobilności oraz zwiększenia szans na rynku pracy poprzez udostępnienie zainteresowanym rzetelnej transnacjonalnej informacji o europejskich możliwościach kształcenia i szkolenia. Zadanie to realizowane będzie przez eurodoradców odpowiednio do tego przygotowanych, dzięki programowi kształcenia, który powstał w rezultacie niniejszego projektu.


CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page